Co je nového?

Nejčerstvější

Postupně jsem získala větší sebedůvěru a otevřenost a dozvěděla se toho spousty o různých kulturách.

Katharina B.
Koordinátor lidských zdrojů, Mariott, Heidelberg, Německo

Usmívající se žena

Připijme si na šťastnou
cestu

Find Jobs at
Marriott International