โครงการ
วีซ่า

Marriott มีทั้งโครงการ F-1 และ J-1 สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาฝึกงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์การทำงานในเครือโรงแรม Marriott ในสหรัฐ

สำหรับนักเรียนที่มีวีซ่า F-1 เรามีข้อเสนอโครงการฝึกอบรม 12 เดือน ที่เปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่แท้จริงด้วยตัวเอง ได้ฝึกอบรมและเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของ Marriott

คุณต้องทราบข้อมูลเหล่านี้หากสนใจที่จะสมัคร:

 • โครงการนี้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐที่มีวีซ่าประเภท F-1 ที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นทางเลือก เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรด้านการบริการของสหรัฐ วีซ่า OPT อนุญาตให้คุณทำงานในสหรัฐได้เป็นเวลาหนึ่งปี
 • หลังจากที่จบโครงการฝึกอบรม 12 เดือน คุณจะได้รับสิทธิ์หนึ่งข้อดังต่อไปนี้:
  1. ศึกษาต่อในโครงการ Voyage ในประเทศภูมิลำเนาของคุณ
  2. การฝึกงานเต็มเวลาที่โรงแรม Marriott ในประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำงานอยู่แล้ว
หากคุณกำลังทำงานหรือกำลังศึกษาในสาขาการบริการนอกสหรัฐ โครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน J-1 เปิดโอกาสให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงานในเครือโรงแรม Marriott ในสหรัฐ

แนวทางปฏิบัติของโครงการ

โครงการวีซ่า J-1 ให้โอกาสฝึกอบรมด้วยการ “ปฏิบัติงาน” จริงในสหรัฐสำหรับนักศึกษาฝึกงานหรือผู้ทดลองงานจากต่างประเทศ ต่อไปนี้เป็นข้อพึงปฏิบัติหากคุณต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในโครงการ J-1 กับ Marriott ในสหรัฐ:

 • เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นนักศึกษางานประเภท J-1 บุคคลดังกล่าวต้องกำลังศึกษาและเตรียมที่จะศึกษาในระดับปริญญาหรือสถานศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษาที่อนุมัติประกาศนียบัตรนอกสหรัฐ หรือ จบการศึกษาจากสถานศึกษาดังกล่าวไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่เริ่มต้นโครงการแลกเปลี่ยนของผู้ฝึกงาน
 • ในการมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดลองงาน J-1 บุคคลดังกล่าวต้องมีใบปริญญาหรือใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากสถานศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ทำงานนอกสหรัฐเป็นเวลาหนึ่งปี หรือประสบการณ์ทำงานนอกสหรัฐเป็นเวลาห้าปีหากไม่มีใบปริญญา
 • โครงการ J-1 ในหมวด “การบริการและการท่องเที่ยว” จำกัดระยะเวลา 12 เดือนสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ทดลองงาน ผู้ทดลองงานอาจได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ J-1 ที่มีระยะเวลาสูงสุดถึง 18 เดือนหากสาขาการฝึกอบรมไม่ใช่การบริการและการท่องเที่ยว
 • ในฐานะนักศึกษาฝึกงานหรือผู้ทดลองงานของ J-1 คุณอาจถูกจัดให้ไปอยู่ในโครงการฝึกอบรมในแผนกห้องพัก สำนักงานส่วนหน้า อาหารและเครื่องดื่ม การทำอาหาร หรือโครงการอื่น ๆ ตามที่โรงแรมเห็นสมควร
 • เมื่อผู้สมัครที่เป็นผู้ทดลองงานจากต่างประเทศตอบรับข้อเสนอการจ้างงาน บุคคลดังกล่าวต้องติดต่อกับหนึ่งในองค์กรสนับสนุน J-1 ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ตามรายชื่อด้านล่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องแบบฟอร์ม DS-2019 ใบรับรองสิทธิ์ และการขอวีซ่า J-1
ด้านล่างเป็นรายชื่อองค์กรที่ให้การสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือในเรื่องการบรรจุตำแหน่งงานให้กับผู้ถือวีซ่า J-1 ในโครงการทดลองงานและฝึกอบรมกับ Marriott โปรดติดต่อองค์กรที่มีรายชื่อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการสมัคร

ชายชาวยุโรปกำลังยิ้ม

แด่การเดินทาง

ค้นหางานที่
Marriott International