PROGRAMY
WIZOWE

Firma Marriott oferuje programy wizy F-1 i J-1 pozwalające studentom i stażystom nabyć doświadczenie zawodowe w hotelach Marriott w Stanach Zjednoczonych.

Studentom posiadającym wizę F-1 oferujemy 12-miesięczny program pozwalający na zdobycie doświadczenia. Obejmuje on szkolenie i wprowadzenie do kultury i podstawowych wartości firmy Marriott.

Najważniejsze informacje dla zainteresowanych uczestnictwem:

 • Program jest dostępny dla studentów studiujących w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy F-1, którzy są uprawnieni do wizy OPT (Optional Practical Training) po ukończeniu programu hotelarskiego w USA. Wiza OPT umożliwia pracę w Stanach Zjednoczonych przez rok.
 • Po pomyślnym ukończeniu 12-miesięcznego programu szkoleniowego uzyskuje się prawo do jednego z poniższych:
  1. Bezpośrednie uczestnictwo w programie Voyage w kraju rodzinnym.
  2. Pełnoetatowa posada w hotelu Marriott w kraju rodzinnym lub kraju, w którym student ma prawo do pracy.
Jeśli obecnie pracujesz w branży hotelarskiej lub studiujesz hotelarstwo poza Stanami Zjednoczonymi, możesz wziąć udział w programie szkoleniowym wymiany międzynarodowej J-1, który pozwala zdobyć doświadczenie w pracy w hotelach Marriott w Stanach Zjednoczonych.

Wytyczne programu

Wiza J-1 pozwala na odbycie praktycznego szkolenia w Stanach Zjednoczonych zagranicznym stażystom i praktykantom. Oto kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w programie J-1 w firmie Marriott w Stanach Zjednoczonych:

 • Aby zakwalifikować się jako stażysta J-1, trzeba być zarejestrowanym jako student i odbywać studia w celu uzyskania stopnia lub certyfikatu w placówce szkolnictwa wyższego poza Stanami Zjednoczonymi. ALTERNATYWNIE można być absolwentem, który ukończył studia w takiej instytucji w ciągu 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia programu wymiany.
 • Aby zakwalifikować się jako praktykant J-1, trzeba posiadać stopień lub certyfikat zawodowy zagranicznej placówki szkolnictwa wyższego i co najmniej roczne doświadczenie zawodowe spoza Stanów Zjednoczonych. Alternatywnie zamiast dyplomu ukończenia studiów można posiadać pięć lat doświadczenia zawodowego spoza Stanów Zjednoczonych.
 • Programy J-1 dla stażystów i praktykantów w kategorii hotelarstwo i turystyka mogą trwać do 12 miesięcy. Praktykanci mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie J-1 trwającym do 18 miesięcy, o ile jego przedmiotem nie jest hotelarstwo i turystyka
 • Stażyści i praktykanci J-1 mogą uczestniczyć w programach szkoleniowych w dziale obsługi pokoi, w recepcji, w dziale gastronomii, w dziale kulinarnym lub w innych programach określonych przez hotel.
 • Po zaakceptowaniu zatrudnienia przez kandydata zza granicy musi on skontaktować się z jedną z poniższych organizacji sponsorskich J-1 posiadających licencję Departamentu Stanu USA, aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza DS-2019 (zaświadczenie kwalifikacyjne) oraz wniosku o wizę J-1.
Poniżej znajduje się lista organizacji sponsorskich uprawnionych do udzielania pomocy posiadaczom wizy J-1 w programie stażów i praktyk firmy Marriott. Prosimy o kontakt z organizacjami z poniższej listy w celu uzyskania informacji o procedurach kwalifikacyjnych i aplikacyjnych.